Regulamin

Jak kupować?

Aby dokonać zakupu należy przesłać umieszczony w „Twoim koszyku” poprawnie wypełniony formularz zamówienia. Klienci wpisani do naszej bazy mogą zarejestrować się w sklepie podając jedynie e-mail (login) i hasło. W ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzimy mailem jego przyjęcie. Prosimy o podawanie aktualnych numerów telefonów w celu weryfikacji zamówienia!


Koszt przesyłki

W przypadku zamówienia o wartości powyżej 100,00 złotych Sklep Dingo Gear pokrywa koszty przesyłki na terenie Polski.

W przypadku gdy kwota zamówienia jest niższa niż 100,00 złotych wartość zamówienia zostaje powiększona o koszty przesyłki:

Zakupy zagraniczne

Koszty wysyłki do krajów europejskich znajdujących się w wykazie są zgodne z cennikiem DPD.

Pozostałe zamówienia zagraniczne należy konsultować  mailowo na adres: dingogear@dingo.com.pl lub telefonicznie +48 605 884 222  w celu ustalenia kosztów wysyłki.

Poza granice Polski nie wysyłamy zamówień za pobraniem.


Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

Przelew bankowy oraz płatność przy odbiorze zamówienia to jedyne formy płatności. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym jest bezpłatny – płatność za produkty następuje bezpośrednio przy odbiorze zamówienia (gotówką).

Wpłaty online kartą kredytową obsługuje serwis PayU.pl spółki PayU SA.
Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą kredytową.


Reklamacje i zwroty

Zdjęcia mogą, nieznacznie, odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu. W dużej mierze zależy to od posiadanego przez Klienta sprzętu komputerowego. W związku z powyższym nieznaczne różnice w zakresie koloru, proporcji, szczegółów itp., nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed dokonaniem zakupu, prosimy o kontakt pod wskazany adres e-mailowy lub telefon.

Zgodnie z prawem konsumenckim każdy zakupiony w sklepie Dingo Gear produkt można zwrócić bez podania przyczyny. Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz danymi konta, na które powinny być przesłane pieniądze.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.

Towar należy odesłać na adres: Sklep internetowy Dingo Gear , ul. Ołowiana 22, 85-461 Bydgoszcz. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep dokona zwrotu ceny towaru w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.

W przypadku, gdy towar został zwrócony z winy Sprzedającego, na skutek uszkodzenia lub dostarczenia innego, niż to wynika z formularza zamówienia towaru – całkowity koszt przesyłki pokrywa Sprzedający.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.


Regulamin Szczegółowy:

1. Sklep Dingo Gear  jest prowadzony przez przedsiębiorstwo:

Dingo Sp. z o.o.
ul. Ołowiana 22
85-461 Bydgoszcz
NIP 554-24-05-397

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

5.Realizacja zamówienia następuje:

6. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany w wybrany przez Klienta sposób na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez rok od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176) i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

8. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

9. W okresie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient, będący jednocześnie Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

11. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2014r.  poz. 1182) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

12. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

13. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

15. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie stron sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu viabo.pl, zaleca się je wszystkie wyłączyć.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.