IPO

IPO

IPO – International Prüfungs Ordnung – międzynarodowa próba pracy, psy szkolone w zakresie posłuszeństwa, obrony i tropienia. Są 3 stopnie IPO, od IPO1 (najniższy) do IPO3 (najwyższy); IPO niekiedy zapisywane jest jako IP.