Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI sklepu internetowego DingoGear.com

(obowiązuje od 25 maja 2018 roku)

definicje:

Administrator – osoba upoważniona do zapisywania, przetwarzania, przekazywania, modyfikacji i usuwania danych osobowych;

Serwis – DingoGear.com.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu;

RODO – podstawa prawna o ochronie danych osobowych LINK do USTAWY

 

1.Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu tj. złożeniem zamówienia, rejestracją konta czy zapisaniem się do otrzymywania newslettera Administrator zbiera dane osobowe w zakresie koniecznym do świadczenia usług oferowanych w Serwisie. W niniejszej Polityce Prywatności zostały opisane zasady i cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Administratora.

 

2.Cele gromadzenia danych

2.1. Korzystanie z newslettera

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu poprzez zapisanie się do newslettera (w tym adres IP lub inne metody identyfikacji, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), niezależnie od ich rejestracji w Serwisie są gromadzone:

– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresach informacyjnych, marketingowych, promocyjnych i sprzedaży produktów Administratora

– w celach analitycznych i statystycznych

-w celu poprawy działania Serwisu i doskonalenia świadczonej usługi

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

2.2. Rejestracja w Serwisie

Użytkownicy, którzy dokonują rejestracji w Serwisie, samodzielne podają swoje dane osobowe niezbędne do utworzenia i obsługi konta lub udostępniają w/w dane przez logowanie do swojego profilu w portalu społecznościowym Facebook.com. Podanie danych w postaci adresu e-mail jest niezbędne do rejestracji konta. W przypadku osób zarejestrowanych dane osobowe są przetwarzane:

– w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie

– w celach analitycznych i statystycznych

– w celu poprawy działania Serwisu i stosowanych funkcjonalności

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

– w celach marketingowych Administratora

Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania obowiązujących przepisów RODO, prawa i dóbr osobistych tych osób.

2.3. Złożenie zamówienia

Sprzedaż produktu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, który złożył zamówienie niezależnie od jego rejestracji w Serwisie. Podanie danych adresowych jest konieczne do dostarczenia przesyłki. Dane osobowe w przypadku złożenia zamówienia są przetwarzane:

– w celu realizacji złożonego zamówienia

– w celu realizacji obowiązków ustawowych należących do Administratora, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości

– w celach analitycznych i statystycznych

– w celu doskonalenia stosowanych technologii

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

2.4. Złożenie pytania

Jeśli Użytkownik niezależnie od jego rejestracji w Serwisie zada pytanie Administratorowi dowolną drogą kontaktową, Administrator przetwarza jego dane osobowe w celu:

– informacyjnym i marketingowym

2.5. Publikacja treści

Jeśli Użytkownik opublikuje treść na stronach Serwisu np. opinię o produkcie, w której z własnej woli podaje swoje dane osobowe, musi mieć świadomość, że jego dane osobowe będą widoczne, publiczne i mogą zostać wykorzystane do celów niewymienionych w niniejszej Polityce Prywatności. Administrator nie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych tych Użytkowników, którzy dobrowolnie upublicznili swoje dane osobowe.

2.6. Pliki cookies i podobne technologie

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które zapisują się na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Dowiedz się więcej o naszej Polityce Cookies

 

3.Okres przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania danych przez Administratora zależy od woli Użytkownika i od obowiązku Administratora do realizacji obowiązków ustawowych. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw, dane osobowe są usuwane lub w sposób nieodwracalny anonimizowane, jeśli istnieje uzasadniony interes Administratora do dalszego przechowywania poszczególnych danych.

 

4.Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych lub zastrzec je jako niejawne, kontaktując się z Administratorem przez napisanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@dingo.com.pl

 

5.Odbiorcy danych

W związku z realizacją zamówień dane osobowe Użytkowników kupujących produkt Administratora zostaną ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemu informatycznego służącego do świadczenia usług internetowych w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych i ulepszania technologii, a także bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe w celu wywiązania się z obowiązku administracyjnego, księgowego i konstytucyjnego, również podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie w celu dostarczenia zamówienia i innym partnerom DingoGear.com w celach marketingowych, analitycznych, statystycznych.

 

6.Przekazywanie danych poza EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG, chyba że Użytkownik zamawiający produkt Administratora znajduje się poza EOG, wówczas dostawa jest realizowana przez firmę kurierską lub pocztową, której dane osobowe Użytkownika muszą zostać przekazane w celu dostarczenia przesyłki.

 

7.Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu.

Zespół Dingo Gear

WRÓĆ DO ZAKUPÓW