Świat K9

Świat K9

Witamy w świecie K9. W tym dziale chcielibyśmy przybliżyć dyscypliny wchodzące w skład szeroko rozumianego K9 i wyjaśnić na czym polega profesjonalne szkolenie psów.

Szkolenie psów pozwala na wykorzystywaniu ich szczególnych umiejętności w  policji, wojsku, straży granicznej, straży pożarnej, straży więziennej, służby więziennej, czy kontroli celnej. To zainicjowało pojęcia pies służbowy lub K9.