Mondioring

Mondioring

Mondioring powstał z inicjatywy organizacji kynologicznych propagujących sporty dla psów obronnych z Francji i Belgii, holenderskiego KNPV oraz niemieckiego Schutzhund Sport. Twórcom zależało na dyscyplinie widowiskowej, spektakularnej i otwartej dla wszystkich ras pracujących, która poprzez stopniowe zwiększanie trudności, umożliwiłaby pełniejsze wykorzystanie psychofizycznych możliwości psa.

 

Definicja MONDIORINGU

     Mondioring jest typem psiej (kynologicznej) dyscypliny sportowej. Celem tego sportu ringowego ponad wszystko jest sprawdzenie i ocena:

  • stopnia zaawansowani psa w jego pracy,
  • jakości jego wyszkolenia,
  • umiejętności przewodnika oraz
  • ukazanie wrodzonych instynktów i zachowań psa, adekwatnych do jego gatunku i poszczególnych ras.

     Próby sportowe są tu podobne do szkolenia i pracy wykonanej przez psy policyjne. Udane i szybkie wykonanie wszystkich konkurencji wymaga intensywnego szkolenia oraz dyscypliny i idealnego posłuszeństwa psa. Liczy się tu więc nie tylko siła, wola walki i odwaga, zwinność, skoczność i spryt, ale przede wszystkim karność i dyscyplina psa. Nie jest to sport dla każdego psa i jego przewodnika. Wymaga idealnego zgrania obojga oraz bezwzględnego posłuszeństwa i oddania psiego partnera.

     Psi sport Mondioring składa się z trzech części, które zawsze wykonywane są w tym samym porządku. Są to następujące konkurencje:

1) posłuszeństwo,

2) skoki,

3) ochrona.

W każdej konkurencji ogólnej są konkretne ćwiczenia do wykonania przez zespół pies-przewodnik.

Historia MONDIORINGU

     Psi sport Mondioring powstał z inicjatywy organizacji kynologicznych propagujących sporty dla psów obronnych z Francji i Belgii, oraz holenderskiego KNPV i niemieckiego Schutzhund sport. Na początku Mondioring miał przede wszystkim ujednolicić zróżnicowane krajowe regulaminy ringowe, ale twórcom zależało też na stworzeniu dyscypliny widowiskowej, spektakularnej i otwartej dla wszystkich ras pracujących, która poprzez stopniowe zwiększanie trudności, umożliwiłaby pełniejsze wykorzystanie psychofizycznych walorów psa. Obecnie na świecie sport ten jest uznany za międzynarodowy.

Psi sport Mondioring jest dyscypliną bardzo młodą. Został opracowany w 198o roku przez przedstawicieli z każdego większego uczestniczącego w nim kraju. Intencją od samego początku było stworzenie jednolitego międzynarodowego konkursu, który w połączeniu z istniejącymi najlepszymi tradycjami szkoleniowymi psów, pozwoliłby na możliwość międzynarodowej rywalizacji w tym względzie. Tytuły przyznawane w Mondioring są uznawane na całej arenie międzynarodowej. Pierwsze zawody w Mondioring zostały zorganizowane w 1982 r. w belgijskim mieście Tournai. Wzięli w nich udział zawodnicy z Belgii, Francji i Holandii. Pierwsze „Mistrzostwa Świata w Mondioring” odbyły się w 1994 r. także w Belgii. Rok później były Mistrzostwa świata w Colmar we Francji. Czwarte „Mistrzostwa Świata w Mondioring” odbyły się również w Belgii w 1998 r. (w Brugii). W tych IV mistrzostwach brało udział już 35 psów, z których 32 należało do rasy owczarek belgijski, dwa były owczarkami niemieckimi i jeden owczarek belgijski Tervuren. Uczestnicy pochodzili z przeróżnych krajów m.in. z: Belgii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Austrii i USA. Pierwszym Mistrzem Świata został pies S. Appeltans (B) z Malinois Niver des Tigrous.

     Od 01.01.1995 r., zawody i konkursy Mondioring zostały oficjalnie uznane, są organizowane i znajdują się pod pieczą Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (Federation Cynologiqe Internationale FCI) z siedzibą w belgijskim Turynie. Kwalifikacja ta ma być wliczana do kwalifikacji hodowlanych psów pracujących na równi z IPO i SCH.

Psi sport Mondioring to sport dla psów obronnych. Zasady tej kynologicznej dyscypliny sportowej są proste i właściwie stare jak świat. Od dawna bowiem psy są szkolone do posłuszeństwa wobec swego pana/przewodnika oraz jego ochrony. Podobnie jak większość sportów dla psów obronnych, także Mondioring posiada szereg ćwiczeń, które mają być wykonywane przez zespół pies-przewodnik w kilku kategoriach posłuszeństwa, obejmujących: agility (skoki) i ochronę/obronę oraz posłuszeństwo. Na poziomie Mondioring III znajduje się w sumie aż 17 ćwiczeń, kontynuowanych jedno za drugim bez przerwy, co razem trwa około 45 minut. Pies który zajął już jakieś miejsce w lokalnych zawodach krajowych, może startować w międzynarodowych konkurencjach Mondioringu na tym samym co wygrany poziomie.

     Posłuszeństwo w Mondioringu opiera się na ciągłej funkcjonalności i dyspozycyjności psa, z akcentem położonym na skuteczność kontroli nad nim, pomimo panującego wokół rozproszenia.

Skoki w Mondioringu mają za zadanie sprawdzić możliwości i chęci psa. Konkurencja dotycząca ochrony ma za zadanie zweryfikowanie, czy pies potrafi wykazać umiejętność i możliwość maksymalnej kontroli sytuacji i ochrony swojego przewodnika. W Mondioringu pies startuje we wszystkich konkurencjach i ćwiczeniach bez smyczy i obroży, co jest niesamowicie trudnym i wymagającym zadaniem. Pies musi więc posiadać doskonały charakter i być naprawdę idealnie ułożony/wyszkolony. Konkurencje wymagają ekstremalnie skutecznej kontroli przewodnika nad psem.

Popularność MONDIORINGU

     Psi sport Mondioring jest obecnie bardzo popularny na świecie. Jego popularność stale rośnie poza Europą także w Stanach Zjednoczonych Ameryki, począwszy od pierwszej próby jaka miała tam miejsce w 2000 r. Jest też wiele klubów na świecie zrzeszających zawodników i sympatyków tego sportu. Regularnie organizowane są przez nie szkolenia i próby treningowe dla par chcących startować w zawodach Mondioring. Każdego roku amerykańska USMRA (która jest członkiem American Working Dog Federation AWDF) wysyła swoją drużynę do konkurowania w Międzynarodowych Mistrzostwach Mondioring w Europie. Najbardziej jednak ten sport jest obecnie rozwinięty i zaawansowany w kolebce swego oficjalnego powstania, czyli w Europie.

     Nad właściwym przebiegiem zawodów czuwa sędzia główny FCI, do którego należy ostateczna decyzja w przypadku jakichkolwiek sporów, protestów i niejasności.

Zawody Mondioringu odbywają się często jako impreza towarzysząca wystawom psów. Przejrzystość oraz prostota zasad tego nowego psiego sportu zachęca do uczestnictwa w tych zawodach, toteż konkurencja ta zdobywa sobie rosnące grono zwolenników.

 

Sporty podobne do MONDIORINGU

Wśród podobnych do Mondioring konkurencji sportowych znajdują się m.in.: agility (tor przeszkód dla psów), obedience (konkursowe pokazy sportowe posłuszeństwa psów), oraz dummy (praca pokazowo-konkursowa ze sztucznym aportem).

regulamin mondioring