S01038-41 S00519, S00520 zmiana napisu na DG

2020.04.15

S01038-41 S00519, S00520 zmiana napisu na DG