Wykorzystuj do zabawy i treningu piłki z nylcotu.

2024.04.24

Wykorzystuj do zabawy i treningu piłki z nylcotu.

Kiedy Twój pies usłyszał, że wkrótce mistrzostwa w piłce i trzeba szlifować formę. Nic dziwnego, że najchętniej położyłby łapę na zabawki wykonane z nylcotu. Specyfika tego doskonałego materiału rodem z Francji zachęca czworonogi do gryzienia, przy jednoczesnej wytrzymałości i dużej miękkości.

Piłkę do treningu na mistrzowskim poziomie złapiecie na: https://bit.ly/pilka-z-nylcotu