„Walki tytanów w Dingo Gear”

2019.07.09

„Walki tytanów w Dingo Gear”

Niektóre sceny na placu treningowym przedstawiają się iście mitycznie.

Oto dwóch czworonożnych tytanów kładzie na łopatki bezradnego pozoranta. Wrrr…

Działają zgodnie i rozumieją się bez jednego szczeku, jak Kastor i Polluks, jak Asteriks i Obeliks, jak Reksio i… ech mniejsza o patos, dość powiedzieć, że się psiska spisały na medal!

A pozorant w ubraniu do penego gryzienia Dingo Gear